Индустрија

) грана (Исаија 4: 2; Исаиах 11: 1, Јеремија 23: 5, Јеремија 33: 5, Захарија 3: 8, Захарија 6:12) је обећани Месија, Спаситељ. Оригинално такође има значење "слава" ( Ср. Исаија 11: 10; Исаија 53: 2; Рев 5: 5; Рев 22: 16).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.