Ницолас Боурбаки (Боурбаки Николас)

Боурбаки Ницолас (Боурбаки Ницолас) , псеудоним под којим група математичара у Француској, узела (1939) покушавају да објасне разне математичке теорије са становишта формално аксиоматски метода (мулти-запремине трактату "елемената математике").

Цоллегиате Дицтионари. 2000.