БОР

БОР је град у Републици Србији. 35 хиљада становника (1981). Индустрија топионице бакра. На подручју Боре - једне од највећих бакарних рудних подручја у земљи. Развија се од 1903. године. Волчаногено-седиментно, бакарно-пирита. Главни депозит је бор са истраженим резервама руда од 90 милиона тона са просјечним садржајем од 1, 5%. Укупне резерве региона су 3 милиона тона бакра. Подземни и отворени копови.

Велики енциклопедијски речник. 2000.