БИЛЛИОН

БИЛЛИОН (француска милијарда) - обично исти као милијарда, то јест број 109; у неким земљама милијарда је број 1012.

Велики енциклопедијски речник. 2000.