Бетхуел

Бету'ил (становање од Бога) -а) (Пост 22: 22, 23, Генесис 24: 15, 24, 47, 50; Ген.25: 20; Ген. 28: 2, 5) - Арамеан, син Нахора, брата Абрахама из Милке. Отац Ребекине, дато Исаку и Лабану; б) (Јоел 1: 1) је отац (предак) пророка Јоела.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.