АКТУЕЛНО СТАЊЕ

БИЛАНС ДИЗАЈН - однос између новчаних захтјева и финансијских обавеза државе које су настале као резултат његовог трговине и других односа са другим земљама за одређени период (или одређеног датума). Она обухвата трговински биланс, извоз и увоз злата, баланс услуга, трошкова туриста и прихода од иностраног туризма, приход од страних инвестиција и њихових пратећих трошкова и других Насупрот томе, платни биланс укључује не само исплате и примања, већ и резервисане штете и. обавезе, чији мандат није дошао.

Велики енциклопедијски речник. 2000.