Баал-Ператсим

Ва'ал-Ператс'им (Мр. пробоја лезија) (2 Семјуел 5: 20; 1 Дневника 14: 11) - место на југозападу Јерусалима, где је Давид масу филистејску (iN је .. 28: 21 се зове Перазим).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.