АВТОСТЕРИЛНОСТ

АВТОСТЕРИЛНОСТ (аутомобилом ... и стерилитет) (самостерилност) - немогућност биљака и хермафродити животиња које чине нормалан мушке и женске гамете, од самооплодњом. Ови организми обично преплићу оплодњу.

Велики енциклопедијски речник. 2000.