На арапски

арапски студије - скуп научних дисциплина које проучавају историју, језик и културу арапских народа.

Велики енциклопедијски речник. 2000.