Ахисамах

(помоћ брат) (Излазак 31: 6) - из племена Дан, оца Охолиаб.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.