Агрофорестри

Агрофорестри - 1) систем шумскоузгојним мјере за борбу против суше, хот ветрови, ерозија тла, итд укључује стварање заштитних шумских засада, пошумљавање песка, агрономских, хидрауличне, организовање-економски и други. . активности.

2) Секција мелиоративне науке, која развија теоријске основе агрофорестичких радова.

Велики енциклопедијски речник. 2000.