Живот. 10: 26

Јоктана роди Алмодада, Схалефа, Хатсармавефа, Иераха,

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.