4 Кингс. 19: 36

оде и отишао и вратио, Санхериб, Кинг оф Ассириа, и живео у Ниниве.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.