4 Кингс. 19: 34

Чуваћу овај град да га спасе за моје добро и за Давидову милост, мој слуга. " 3Кар. 11: 13 4Кингс. 20: 6

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.