1Пар. 11: 46

Елиел Махавим, Јеривај и Јошафија, синови Елнаамови, и Имма Моабитац;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.