1Пар. 11: 44

Озија Аштеротијан; Шама и Јеиел, синови Бетама Ароера;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.