1Пар. 11: 3

И сви стари Израелови дошли до краља у Хеброн, а Давид је са њима склопио завет у Хеброну пред Јахвом; и помазише Давидовог краља над Израелом, према ријечи Господа, преко Самуела. 1Кар. 16: 13 1Па. 12: 38

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.