1Пар. 11: 26

И шеф војника: Асахел, брат Јоаб; Елханан, син Додо, из Бетлехема; 2 Свет. 23: 24

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.