1Пар. 11: 24

То је учинио Бенаја, сина Јојаде. И он је био у слави с тим троје храбрих;

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.