1Пар. 11: 23

Убио је Египћанин, човек висока раста, пет лаката висока, и у Египћанин је имао копље као ткалачко, али он је отишао до њега са особљем, и извукао копље из Египћанину руке и убио га његова са копљем: 1Кар. 17: 7

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.