1Пар. 11: 21

Од тројице био је племенит и био је шеф; али са тим троје није једнако. 2 Свет. 23: 19

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.