1Пар. 11: 1

И сав Израел се окупио код Давида до Хеброна и рече: "Ево, ми смо твоја кост и твоје месо; 2 Свет. 5: 1

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.