1Пар. 1: 7 је ... што је 1 пар. 1: 7? 2020

1Пар. 1: 7 је ... што је 1 пар. 1: 7? 2020
Синови Јаван: Елис, Тарсхисх, Киттим и Доданим.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.