1Пар. 1: 5

Синови Јафет: Хомер, Магог, Мадаи, Јаван, Тубал, Месхецх и Фирас. Ген. 10: 2

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.