1Пар. 1: 48

умро Самла, и завлада Шаул из Рехобота од [да] на реци.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.