1Пар. 1: 43

Ово су краљеви који су владали у Едомској земљи, пре него што је краљ владао над синовима Израиљевима: Бел, син Беор, и име његовог града Динхаба; Ген. 36: 32

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.