1Пар. 1: 42

Сонс оф Етсер: Билган, Зааван и Акан. Синови Дишана: Утс и Аран.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.