1Пар. 1: 41

Деца Ана: Дишон. Синови Дишон: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.