1Пар. 1: 40

Синови Шобал: Алиан, Манахат, Евал, Схефо и Онам. Синс оф Зибеон: Аиа и Ана. Ген. 36: 23

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.