1Пар. 1: 36

синови Елифазови: Теман, Омар, Зепхо и Гатам, Кеназа, Амалика.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.