1Пар. 1: 34

А Абрахам роди Исака. Синови Изака: Езав и Израел. Ген. 25:25 25 Живот. 25: 26

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.