1Пар. 1: 33

Синови Мидијана: Ефе, Етер, Ханох, Авид и Елда. Сви ти синови Кетуре. Ген. 25: 4

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.