1Пар. 1: 29

Ево њихова родословља: прворођени из Исмаела, Наваиота, [иза њега] Кедар, Адбеел, Мивсам, Ген. 25: 12

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.