1Пар. 1:24 је ... Шта је 1Пар. 1: 24? 2020

1Пар. 1:24 је ... Шта је 1Пар. 1: 24? 2020
Сим, Арфаксад, Сала, Ген. 11: 11 Живот. 11: 13

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.