1Пар. 1: 20

Јоктана роди Алмодада, Схалефа, Хатсармавета, Иераха,

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.