1Пар. 1: 19

Евер се родише два сина: име једног била Фалек, јер се у његово време земља је била подељена; Име његовог брата је Јоктан. Ген. 10: 25 Живот. 11: 16

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.