1Пар. 1:18 је ... Шта је 1Пар. 1:18? 2020

1Пар. 1:18 је ... Шта је 1Пар. 1:18? 2020
Арпаксхад је родио Салу, а Сала је родила Ебер.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.