1Пар. 1: 17

Синови Симови: Елам, Асур, Арпакшад, Луд, Арам, УЗ, Хул, Гетхер и Мешек. Ген. 10: 22 Живот. 11: 10

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.