1ЈОхн. 1: 1 је ... Шта је Иоан. 1: 1? 2020

1ЈОхн. 1: 1 је ... Шта је Иоан. 1: 1? 2020
Чињеница да је од почетка, што смо видели својим очима, које смо и [да] дотакли својим рукама, у вези реч живота, -Лук. 1: 2 Лук. 24: 39 Џон. 1: 1, Јохн. 1: 14.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.