1 Кор. 9: 5

Или немамо моћ да имамо сестру жени, као и друга апостола, браћа Господа и Кефа?

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.