1Цор. 9: 19 је ... Шта је 1Цор. 9: 19? 2020

1Цор. 9: 19 је ... Шта је 1Цор. 9: 19? 2020
За бити слободан од свих људи, да сам био слуга, како би добили што више 1.Кор. 10: 33

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.