1Цор. 9: 16 је ... Шта је 1Цор. 9: 16? 2020

1Цор. 9: 16 је ... Шта је 1Цор. 9: 16? 2020
Јер ако проповедам еванђеље, немам ништа да се похвали, јер неопходности је [дужност] мина, и тешко ми је ако не проповеда јеванђеље! Ацтс. 9: 6 Ацтс. 13: 2

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.