1 Кор. 9: 13

Зар не знате да свештеници једу из светилишта? да они који служе олтару деле део олтара? Друго. 18: 8

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.