1 Кор. 8: 11

И из вашег сазнања слабији брат нестаје, за кога је Христ умро. Рим. 14: 15

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.