Нова понуда за жито

нову молбу (Лев 23 : 16, Бројеви 28: 26) - цм. Пентекост.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.